Wyceny nieruchomości

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, posiadam uprawnienia zawodowe nr 5652, sporządzam wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Operat szacunkowy

Wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Operat szacunkowy to dokument, który zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego czyli wartości nieruchomości.

W operacie szacunkowym należy przedstawić sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 • określenie celu wyceny;
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 • opis stanu nieruchomości;
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.


Operat szacunkowy ważny jest przez okres 12 miesięcy.
Wyceny dokonuje się dla następujących nieruchomości:
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działka budowlana jednorodzinna, działka budowlana wielorodzinna, działka usługowa / handlowa / przemysłowa, działka rolna i działka leśna),
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (domy mieszkalne jednorodzinne, domy mieszkalne wielorodzinne, stacje paliw, hotele, biurowce, budynki przemysłowe / handlowe / usługowe),
 • nieruchomości lokalowe, mieszkalne i użytkowe (mieszkania rynek wtórny, mieszkania rynek pierwotny (deweloperskie), biura, lokale handlowe, lokale usługowe),
 • wycena przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych,
 • inne prawa związane z nieruchomościami, w tym ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo i inne).Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 603 766 175

lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego

Warto wiedzieć...

Firmę prowadzi Anna Dukat, rzeczoznawca majątkowy posiadająca numer uprawnień 5652, dysponująca wieloletnim doświadczeniem oraz odpowiednim wykształceniem wymaganym przez przepisy prawa.

Wyceny nieruchomości sporządzane są dla różnych celów, m.in.: uzyskania kredytu hipotecznego, ustalenia ceny kupna/sprzedaży, w celach księgowych, podziału majątku, określenia wysokości odszkodowania, etc.

Przy sporządzaniu operatów szacunkowych działamy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz według najwyższych standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do publicznie dostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii.