Oferta

Sporządzam wyceny nieruchomości:

 • gruntowych niezabudowanych (działki gruntu wszelkiego przeznaczenia),
 • gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkami przemysłowymi, magazynowymi, usługowymi, handlowymi, budynkami użyteczności publicznej, budynkami innego przeznaczenia),
 • lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
 • lokali objętych spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
 • wycena nieruchomości innego rodzaju.


Wyceny nieruchomości dla celów:
 • sprzedaży,
 • zabezpieczenia wierzytelności (kredytu lub pożyczki hipotecznej),
 • skarbowo - podatkowych,
 • księgowych/sprawozdawczości finansowej,
 • ubezpieczeniowych,
 • aportu,
 • innych wg potrzeb zamawiającego.


Podstawowe dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa:
 • numer księgi wieczystej lokalu,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości.


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
 • numer księgi wieczystej (jeżeli lokal ma założoną księgę wieczystą),
 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np. przydział do lokalu,
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń.


Nieruchomość gruntowa niezabudowana:
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa zasadnicza,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Nieruchomość gruntowa zabudowana:
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa zasadnicza,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni),
 • pozwolenie na budowę i na użytkowanie budynku lub zgłoszenie budynku do użytkowania,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Inne nieruchomości i prawa:
 • dokumentacja według indywidualnych uzgodnień


Moja działalność obejmuje:

 • miasto Poznań,
 • powiat poznański,
 • powiat obornicki,
 • powiat wągrowiecki,
 • powiat gnieźnieński.Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 603 766 175

lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego

Warto wiedzieć...

Firmę prowadzi Anna Dukat, rzeczoznawca majątkowy posiadająca numer uprawnień 5652, dysponująca wieloletnim doświadczeniem oraz odpowiednim wykształceniem wymaganym przez przepisy prawa.

Wyceny nieruchomości sporządzane są dla różnych celów, m.in.: uzyskania kredytu hipotecznego, ustalenia ceny kupna/sprzedaży, w celach księgowych, podziału majątku, określenia wysokości odszkodowania, etc.

Przy sporządzaniu operatów szacunkowych działamy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz według najwyższych standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do publicznie dostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii.